Władze Koła:


Władze koła Spółdzielca wybrane na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym w dniu 11 lutego 2017 roku.

PREZES KOŁA - Waldemar Nagórski TEL. 501 466 523

SKARBNIK KOŁA - Barbara Nagórska TEL. 501 465 908


SEKRETARZ - Stanisław Rumian

GOSPODARZ:

  - Zygmunt Orłowski,

  - Karol Wlazłowski,

  - Łukasz Żylak,

  - Marcin Majchrzak.


SĄD KOLEŻEŃSKI:

  - Henryk Kaliszuk,

  - Ryszard Kluczkowski (powrót z innego koła!),

  - Paweł Kiełbowicz.


DELEGACI NA ZJAZD:

  - Waldemar Nagórski,

  - Barbara Nagórska,

  - Stanisław Rumian,


ZASTĘPCY DELEGATÓW:

  - Zygmunt Orłowski,

  - Łukasz Żylak.